Crazy Needles

70 Petrou Tsiriou Street, Pantheos House, Limassol 3075, Cyprus